Quotes llicencies

Home » Llicencies i inscripcions » Quotes llicencies

Quota d’afiliació anual per club a la FCH

150
(A pagar entre gener i febrer)

Quota Entrenador/directiu

25

Quota Jutge

30

Quota llicencia no competidor

20

Quota llicencia competidor 17 anys o més cumplits/complerts en l’any vigent

60

Quota llicencia competidor menor de 16 anys cumplits/complerts en l’any vigent

35