Inscripcio Curs entrenador halterofília nivell 1

Home » Formacions » Inscripcio Curs entrenador halterofília nivell 1

Inscripcions obertes!

Per realitzar la preinscripció al curs cal omplir el document d’inscripció a la prova d’accés, fer l’abonament de la taxa (49,25€) i enviar tota la documentació requerida.

Per realitzar la llicència federativa cal omplir el formulari de sol·licitud de llicència que es troba a la web i enviar-ho juntament amb el DNI i justificant de pagament a la FCH (50€).

Les taxes es poden abonar en el següent Nº de compte:

FCH: ES95 2100 3440 5125 0000 2181  

Concepte per la taxa de la Prova d’accés: NOM – COGNOM – DNI - Accés
  
Concepte per la taxa de la Llicència: NOM – COGNOM – DNI - Llic

 

* si ja disposes de llicència federativa, indica’ns-ho quan enviïs la resta de la documentació de preinscripció.   

La preinscripció es pot realitzar mitjançant el següent formulari web o enviant la documentació a halterofilia@hotmail.com    

  El llistat provisional d’admesos a la prova d’accés es generarà tenint en compte l’ordre de pagament d’aquest. Per accedir a la prova és imprescindible presentar tota la documentació requerida, en cas contrari, es perdrà el dret d’accés. La data límit per presentar-la és el 03/09/2021.

  Els alumnes inclosos al llistat d’admesos al curs, podran matricular-se omplint i enviant el formulari d’inscripció al curs a la direcció halterofilia@hotmail.com .

  Aquest formulari s’ha d’acompanyar de la documentació requerida al mateix, que inclou el justificant de pagament del curs (650,75€) i s’haurà d’enviar entre els dies 24/09 fins al 13/10/2021.   

     
  Concepte per a la inscripció al curs: NOM – COGNOM – DNI - N1

  Aquest preu no inclou el Bloc Comú, que es realitzarà mitjançant l’Escola Catalana de l’Esport o qualsevol dels centres adherits. La inscripció i pagament d’aquest bloc es gestionarà amb el centre de formació corresponent una vegada l’alumne hagi superat el Bloc Específic. 

  El lloc de realització del Bloc Específic pot variar segons la situació epidemiològica de la covid 19. 

  Les places al curs són limitades. 

  Tota aquesta informació i més, junt amb els documents d’inscripció a la prova d’accés e inscripció al curs es pot trobar en el següent enllaç:

  Estem a la teva disposició per qualsevol consulta!