Curs entrenador halterofilia N1

Home » Formacions » Curs entrenador halterofilia N1

Curs entrenador Halterofília nivell 1

Curs d’entrenador d’Halterofília nivell 1.

Es tracta de l’única formació oficial del nostre esport a tot el territori català que et dona dret a inscriure’t al ROPEC com a professional de l’esport.

Bloc Comú (80 h):

  • Es realitzarà als centres adscrits a la formació.
  • De manera paral·lela o posterior al bloc específic.
  • És possible convalidar-ho si tens formacions de nivell similar o superior.

Bloc específic (70 h):

  • Tot el que necessites saber per iniciar-te al món de l’ensenyament de l’Halterofília.
  • Quatre assignatures: Tècnica, Reglament, Entrenament i Didàctica.
  • Inclou proves finals d’assoliment d’objectius.

Pràctiques (150 h):

  • Es realitzen als clubs de pràctiques afiliats a la Federació Catalana d’Halterofília.
  • Inclou prova final d’assoliment d’objectius.
  • Es podrà realitzar de manera posterior al bloc específic, i estant inscrit al Bloc Comú

Inscripcions obertes!

Data límit 31/01/2023

Per realitzar la inscripció al curs cal omplir el document d’inscripció a la prova d’accés, fer l’abonament de la taxa (49,25€), omplir el document d’inscripció al curs i enviar tota la documentació requerida.

Lloc de la prova d’accés:

Club Halterofília Molins de Rei. Carrer Sant Antoni Mª Claret, 1, 08750 Molins de Rei

Descripció de la prova:

Per superar l’exercici l’aspirant haurà d’executar l’exercici de sentadillas (moviment parcial de la modalitat de dos temps), sense pertorbar la seva actitud d’equilibri, expressant una adequada coordinació i posició dels seus colzes, esquena i peus. La càrrega mínima a desplaçar serà d’un 50% del seu pes corporal.

Data: 11/02/2023

Per dur a terme la llicència federativa cal omplir el formulari de sol·licitud de llicència que es troba a la web.

Les taxes es poden abonar en el següent Nº de compte:

FCH: ES95 2100 3440 5125 0000 2181  

Concepte per la taxa de la Prova d’accés: NOM – COGNOM – DNI - Accés

* si ja disposes de llicència federativa, indica’ns-ho quan enviïs la resta de la documentació de preinscripció.

La preinscripció es pot realitzar mitjançant el següent formulari web (el trobaràs al final de la pàgina) o enviant la documentació a halterofilia@hotmail.com

El llistat provisional d’admesos a la prova d’accés es generarà tenint en compte l’ordre de pagament d’aquest. Per accedir a la prova és imprescindible presentar tota la documentació requerida, en cas contrari, es perdrà el dret d’accés. La data límit per presentar-la és el 31/01/2023.

Els alumnes inclosos en el llistat d’admesos al curs, podran efectuar el pagament del curs (798,75€) i enviar el justificant a la direcció halterofilia@hotmail.com

El pagament s’haurà d’enviar entre els dies 15/02/2023 fins al 10/03/2023.

Concepte per a la inscripció al curs: NOM – COGNOM – DNI - N1

Aquest preu no inclou el Bloc Comú, que es realitzarà mitjançant l’Escola Catalana de l’Esport o qualsevol dels centres adherits. La inscripció i pagament d’aquest bloc es gestionarà amb el centre de formació corresponent una vegada l’alumne hagi superat el Bloc Específic.

Les places al curs són limitades.

Si teniu algun dubte sobre el curs, si us plau, contacteu amb la federació mitjançant el correu halterofilia@hotmail.com i indicant a l’assumpte “Curs Entrenador Nivell 1”

Tota aquesta informació i més, junt amb els documents d’inscripció a la prova d’accés i inscripció al curs es pot trobar en els següents enllaços:

Formulari inscripció curs 2023