Transparència

Home » Federació » Transparència

Actes asamblees

Acta assemblea ordinaria FCH 04-06-2022

Acta assemblea extraordinaria FCH 22-01-2022

Acta assemblea ordinaria FCH 19-06-2021

Acta assemblea ordinaria FCH 05-09-2020

Pressupost

Pressupost subprogrames FCH 2021

Pressupost subprogrames FCH 2020

Subvencions Consell Català Esport

Concesió subvencions 2021

Concesió subvencions 2020

Estatuts